×
Koleksiyon Hakkımızda Teknoloji AR-GE Merkezi Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Küresel İlkeler Sözleşmesi Yönetim Sistemleri ve Sosyal Sorumluluk Politikamız Projelerimiz, Çevre Dostu Uygulamalarımız İK İletişim ENG I AM GREEN! I AM SMART! INNOVATOR!

Uzun yıllardır yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızın, resmi bir kimliğe kavuşması amacı ile kurulan Can Ar-Ge Merkezi 25/05/2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Ar-Ge Merkezimiz mevcut Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. fabrika yerleşkesi içerisinde kurulu olup faaliyetlerini 1422 m2’de sürdürmektedir. Tekstil, tarım ve enerji alanlarında faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezimiz mevcut durumda özkaynak projeleri yürütmekte olup, ileriki süreçte dış destekli projeler yapmayı hedeflemektedir. Ar-Ge Merkezimizde tasarım ve ürün geliştirme, proses ve teknoloji geliştirme, makine‐teçhizat geliştirme, enerji verimliliği, çevre ve atık yönetimi faaliyetleri yürütülmektedir.

Can Ar-Ge Merkezi’nin hali hazırda 1 adet tescilli patenti ve 2 adet patent başvurusu, 16 adet tescilli markası ve 2 adet marka başvurusu, 10 adet tasarım tescili bulunmaktadır.

Ar-Ge Merkezimiz, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında, BEBKA organizasyon ortağı ve TÜBİTAK TEYDEB destekleri ile 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde BUTEKOM Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezinde gerçekleştirilen “Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe IX. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliği”nde Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe “IV. Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi” Ödülleri çerçevesinde İnovasyon Ligine Girmeye Hak Kazanan Firmalar Ödülünü almıştır.

Misyonumuz
Çalışanlarımızın yenilikçi fikirler ve projeler üretmeleri konusunda katılımlarını sağlamak, firma bünyesinde yarınlara ışık tutacak yaklaşımlar ile üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlamak, teknolojinin ticarileşme sürecine geçmek, bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla ve etkin yöntemler uygulayarak, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması yönünde çalışmalar sunmaktır.

Vizyonumuz
Can Ar-Ge Merkezi sanayi tecrübesi, yenilikçi yaklaşımı, bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini yurt içi ve yurt dışı projeler ile birleştirip, ülke sanayimizin uluslararası rekabette rakiplerinden üstün durumda olmasını, firmamızın ve ülkemizin kalkınma hızını yükseltecek inovasyon ve teknoloji transferinde öncelikle Türkiye’de, sonrasında Dünya’da sektöründe farklılıklar yaratan ve bunu katma değere dönüştüren bir Ar-Ge merkezi olmak en büyük hedefidir.

Stratejilerimiz
•Üniversite-Sanayi işbirliğinin artırılması,
•Ar-Ge proje sayısının artırılması,
•Ar-Ge personeli sayısının ve eğitim seviyesinin artırılması, lisansüstü dereceli araştırmacı sayısını artırılması,
•Fikri ve sınai mülkiyet haklarının sayısının artırılması,
•Akademik yayın sayısının artırılması,
•Bilimsel etkinliklere katılımın artırılması,
•Yurtiçi ve yurtdışı diğer Ar-Ge merkezi ve firmalarla olan işbirliklerinin artırılmasıdır.

Ar-Ge Proje Faaliyetleri
Can Tekstil yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yeni ürün geliştirme, makine ve ekipman geliştirme, proses ve teknoloji geliştirme projelerinin yanında enerji verimliliği ve çevre projeleri de yürüterek verimli üretime, çevre kirliliğinin önlenmesine ve doğal kaynak kullanımına katkıda bulunmaktadır.
Bu amaçla Can Tekstil bünyesinde Temiz Üretim Projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında yapılacak temiz üretim uygulamaları ile bir ürünün yaşam döngüsü boyunca hammadde temini, üretim, kullanım ve kullanım sonrası bertarafı sürecinde; kirliliğin ve atığın kaynağında önlenmesi, atık ve emisyon oluşumu ile tehlikeli kimyasal kullanımının en aza indirilmesi, su ve enerji gibi doğal kaynakların ve çevrenin korunması, aynı zamanda işletme maliyetlerinin de kaynak kullanımına bağlı olarak azaltılması amaçlanmaktadır. Proje ile birlikte Can Tekstil Temiz Üretim Planı”nın oluşturulması hedeflenmektedir.

İletişim
Tel : +90 (282) 655 53 33 (pbx)
Faks: +90 (282) 655 53 37
e-mail: canargemerkezi@cantekstil.com.tr
Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi
Ergene 2 OSB D-100 Karayolu No: 45/1 59870 Ergene/TEKİRDAĞ