×
Koleksiyon Hakkımızda Teknoloji AR-GE Merkezi Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Küresel İlkeler Sözleşmesi Yönetim Sistemleri ve Sosyal Sorumluluk Politikamız Projelerimiz, Çevre Dostu Uygulamalarımız İK İletişim ENG I AM GREEN! I AM SMART! INNOVATOR!

Sürdürülebilirlik

Can Tekstil’de “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”, kurumsal değerlerimizin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerimizde küresel sürdürülebilirlik hedeflerine başarı ile ulaşılabilmek, sınırlı kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmak ve kalıcı değerler üretebilmek amacı ile 1995 yılında TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardı ve politikalarımız rehberliğinde başlamış olup, bu yolculuğumuzda değişen rekabet koşullarına yönelik yaptığımız birçok iyi uygulama, çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Sahip olduğumuz Entegre Yönetim Sistemleri, Kurumsal Politikamız ile çevremize ve gelecek kuşaklara duyduğumuz saygı çerçevesinde;

- Hedeflerle yönetim,
- Verimli kaynak kullanımı ve işletilmesi,
- Uluslararası çevre / sosyal sorumluluk projeleri,
- Sürdürülebilir raporlama çalışmaları yürütülmektedir.


Çalışmalarımızda, projelerimizin toplumsal fayda yaratmasına, uzun soluklu ve kalıcı yarar sağlamasına önem verilmektedir. Bu amaçla sürdürülebilirlik ilkelerimiz en iyi uygulamalar, standartlar ve metotlar yardımıyla geliştirilmekte ve yönetilmektedir.

Kalite Yönetim Sistemleri

- Yönetim sistem standartlarını uygulamak ve sürekli iyileştirmek ,
- Faaliyetlerimizde ilk defada ve her defasında doğruyu yapmak,
- Yasal mevzuatlara ve diğer yükümlülüklere uymak.

Çevre Yönetimi

- Faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığına etkilerini kontrol altında tutmak,
- Doğal kaynaklarımızı bilinçli ve etkin kullanarak, atıkları azaltmak ve kirliliği önlemek.

İş Sağlığı ve Güvenliği

- Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğini sağlamak.
- Meydana gelebilecek kazaları azaltmak için riskleri güncellemek ve önlem almak.

Enerji Yönetimi

- Enerji verimliliğini artırmak amacıyla, enerji maliyetlerini düşürmek ve enerji kullanımında tasarruf sağlamak.

Tedarik Zinciri Yönetimi

- Paydaşlarımızın Kalite & Çevre & İSG & Enerji verimliliği bilincini geliştirmek.

Müşteri Odaklılık

- Müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak.

İnsan Kaynakları ve Sosyal Performans

- Çalışanlarımızın katılımıyla ekip çalışması ve doğru bilgi alışverişini sağlamak.
- Teknolojik yenilikleri takip ederek tüm çalışanlarımızı eğitmek, yetkinliklerini ve bilinç düzeyini artırmak.
- Çalışanlarımızın Kalite & Çevre & İSG & Enerji verimliliği bilincini geliştirmek.