×
Koleksiyon Hakkımızda Teknoloji AR-GE Merkezi Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Küresel İlkeler Sözleşmesi Yönetim Sistemleri ve Sosyal Sorumluluk Politikamız Projelerimiz, Çevre Dostu Uygulamalarımız İK İletişim ENG I AM GREEN! I AM SMART! INNOVATOR!

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
ve Küresel İlkeler Sözleşmesi

Can Tekstil olarak kurulduğumuzdan bu yana bölgemize yaptığımız yatırımlar ile sektörün öncü ve itici güçlerinden biri olmaya devam ediyoruz. “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ve “Küresel İlkeler Sözleşmesi” nin tüm ilklerini gönüllülük esası ile benimsenerek tekstil ve tarım alanlarında verdiğimiz kaliteli hizmetler ile güçleniyoruz.

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” (SKH) ilk kez 2012 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda ortaya konulan, Ocak 2016’da yürürlüğe giren ve birbiri ile bağlantılı 17 hedef dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele alan, tüm insanlık için daha sürdürülebilir ve güvenli bir ortam oluşturulması amacıyla yayınlanan evrensel bir eylem çağrısıdır.

Ayrıntılı bilgi için http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html

“Birleşmiş Milletler Global Compact”, 145 ülkede 12,000 imzacısı ile dünyanın en geniş gönüllü kurumsal sürdürülebilirlik girişimidir ve sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere önerdiği evrensel ilkeler ile yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Evrensel olarak kabul görmüş 10 ilkenin benimsenmesi ve her sene bu ilkeler ışığında faaliyetlerin raporlanması temeline dayanan sözleşmeye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır ve her türden kurumun (özel sektör ve kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, vakıflar, dernekler ve eğitim kurumları) katılımına açıktır ki bu ilkeler;

İnsan Hakları;

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları;

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre;

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli
İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele;

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.
(Kaynak: http://www.globalcompactturkiye.org/ )