×
Koleksiyon Hakkımızda Teknoloji AR-GE Merkezi Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Küresel İlkeler Sözleşmesi Yönetim Sistemleri ve Sosyal Sorumluluk Politikamız Projelerimiz, Çevre Dostu Uygulamalarımız İK İletişim ENG I AM GREEN! I AM SMART! INNOVATOR!

Projelerimiz, Çevre Dostu Uygulamalarımız

Kurulduğu tarihten bu yana çevre ve insan sağlığını ön planda tutarken verimliliğe de önem veren firmamız bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası öncü projeleriyle bölgeye ve topluma sayısız fayda sağlamıştır.

1- Kumaşlarımız 1996 yılından bugüne OEKO-TEX 100 sertifikalıdır.
2- İşletmemizde atıksu arıtma tesisinin faaliyete geçirilmesi, tekstil kaynaklı atık gazların serada kullanılması, ekolojik kimyasal seçimi, ekonomizer kullanımı, SIEMENS enerji verimliliği projesi, kojenerasyon birimimizin faaliyete geçmesi, IPPC Impel Entegre Çevre İzinleri Projesi ve kimyasal / boyarmadde için otomatik dosajlama sistemi son yıllarda ön plana çıkan iyi uygulama örnekleridir.
3- 2016 yılından beri devam eden Higg Index üyeliğimiz ile tekstil entegre işletmemizin Sosyal ve Çevre Performansı her yıl düzenli raporlanır ve bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanır. Bu çerçevede performans iyileştirme çalışmaları kesintisiz yürütülmektedir.
4- 2017 itibariyle ulusal ve uluslararası sektörel ihtiyaçlarımıza cevap verecek şekilde geliştirilen temiz üretim uygulamalarına ve döngüsel ekonomi modelini destekleyen geri dönüştürülmüş hammadde kullanımı çalışmaları projeler ile yürütülmektedir.
5- Global Hazır Giyim ve Konfeksiyon müşterilerimizin 2011 yılında “Detox” kampanyası ile taahhüt ettiği “2020 Zero Discharge of Hazardous Chemicals –Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı” 2020 yılı hedefi doğrultusunda gerekli tüm çalışmalara başlanmıştır. Şeffaflık ilkesine önem veren firmamız atıksu testlerini ZDHC Gateway portalında (http://www.roadmaptozero.com/) ve “The Institute of Public & Environmental Affairs” (http://wwwen.ipe.org.cn/ ) web sayfasında yayınlamaktadır.
6- 2017 faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıklar mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olarak yönetilmesi sonucu ÇEVKO Çevresel Fayda Raporumuz aşağıda sunulmuştur.
7- İşletmelerimizin çevresel etkilerini azaltmak adına faaliyet gösterdiğimiz tekstil ve tarım alanındaki üretim atıkları yeniden değerlendirilmeye başlanmıştır.
8- 56,28 MW’ lık doğal gazlı kojenerasyon tesisi olarak üretim lisansını alan Tekirdağ Çorlu Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş. 2005 yılında faaliyete geçmiş ve 2015 yılı itibariyle Tekirdağ - Süleymanpaşa Kombine Çevrim Santrali tesisi 47,54 MW’ lık kapasite ile yılda 300.000.000 kWh’ lik üretim yapmak suretiyle devreye alınmıştır.
9- Çorlu ve Süleymanpaşa termik enerji projelerinin başarı ile tamamlanması ile birlikte Türkiye'de fosil yakıtla çalışan elektrik santrallerinin elektrik arzını kısmen ikame ederek, sosyal ve çevresel açıdan verimli, temiz, güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde elektrik enerjisi üretmek ve emisyonları azaltmak amacıyla grup şirketimiz 2008 yılında Bilecik – Bozüyük 39 MW’ lık Metristepe RES santralinin lisansını ve 2013 yılında yenilenebilir ve temiz enerji projelerinin çevresel ve sosyal etkilerinin değerlendirildiği “Gold Standard” sertifikasını da alarak 16 adet N 100/2500 2,5 MW Rüzgar Türbini ile 2012’de faaliyete geçirmiş, küresel iklim değişikliğine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olan hassasiyetini kanıtlamıştır. Metristepe RES projesi, yılda termik santrallere kıyasla yaklaşık 63,765 ton CO2 emisyon, 2.35 milyon m3 su ve günde 13,4 kg katı atık azaltımı hedeflenmektedir. (Merkezi İsviçre’de olan küresel ölçekteki en güvenilir sertifika programı olan «Gold Standard» 80’den fazla ülkede 80’den fazla Sivil Toplum Örgütü’nün desteklediği 1400’ten fazla projeye sahiptir. Bu standart, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin fiili olarak CO2 emisyonlarını düşürdüğünü ve bölge halkının bundan yararlandığını ispatlamaktadır.)