I AM GREEN! INNOVATOR! I AM SMART! MEDE HOME


Uzun yıllardır yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızın resmi bir kimliğe kavuşması amacı ile kurulan Can Ar-Ge Merkezi 25/05/2017 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Ar-Ge Merkezimiz Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. fabrika yerleşkesi içerisinde kurulu olup, faaliyetlerini tekstil ve tarım alanlarında sürdürmektedir. Çalışanlarımızın, yenilikçi fikirler ve projeler üretmeleri konusunda katılımlarını sağlar, firma bünyesinde yarınlara ışık tutacak yaklaşımlar ile üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlar, teknolojinin ticarileşme sürecine geçmesine katkı sağlar, bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla ve etkin yöntemler uygulayarak, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması yönünde çalışmalar sunmaktır.


Ar-Ge Proje Faaliyetleri

Can Ar-Ge merkezi yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yeni ürün geliştirme, makine ve ekipman geliştirme, proses ve teknoloji geliştirme projelerinin yanı sıra enerji verimliliği ve çevre projeleri de yürütmektedir. Bu bağlamda;

1501-TÜBİTAK TEYDEP programı kapsamında “Can Tekstil’de Temiz Üretim Uygulamaları: Can-Temizkom” adlı proje başarı ile tamamlanmıştır. Bu projede, verimli üretime, çevre kirliliğinin önlenmesine ve doğal kaynak kullanımına katkı sağlanması ve yapılan temiz üretim uygulamaları ile bir ürünün yaşam döngüsü boyunca hammadde temini, üretim, kullanım ve kullanım sonrası bertarafı sürecinde; kirliliğin ve atığın kaynağında önlenmesi, atık ve emisyon oluşumu ile tehlikeli kimyasal kullanımının en aza indirilmesi, su ve enerji gibi doğal kaynakların ve çevrenin korunması, aynı zamanda işletmenin maliyetlerinin de kaynak kullanımına bağlı olarak azaltılması amaçlanmıştır.

Temiz üretim odaklı olan ve 5 proje partneri ile birlikte Türkiye-Romanya TÜBİTAK işbirliğinde katılım gösterdiğimiz MANUNET III 1071 programı dahilindeki ”Çevre Temiz Üretim ve Atıksu Geri Kazanımı“ konulu projemiz ile ”Can Tekstil’de Temiz Üretim Uygulamaları: Can-Temizkom“ adlı proje bir adım ileriye taşınarak atık su geri kazanımına yönelik faaliyetler yapılmıştır.

Dış destekli projelerimize verilen önemin arttırılması ve multidisipliner çalışmaların gerçekleştirilmesi adına; HORIZON 2020-MSCA-RISE programı dahilinde 11 ülke ve 16 proje partneri ile işbirliği yapılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte daha ileri taşıdığımız ”Smart Textiles Made of Substainable Textile Materials (SUSTEX)“ konulu bu projemizin %82.80’lik puanı ile Ar-Ge merkezimiz eşik üstü ödülü almaya hak kazanmıştır.

Akademi-sanayi işbirliğine önem veren Ar-Ge merkezimiz 2556 TÜBİTAK-KATAR (QNRF) arasında mevcut ikili işbirliği çerçevesinde ve 1071 programı kapsamı dahilindeki akıllı şehirler (smart cities) tematik alanında, akademi-sanayi işbirliği çağrısına başvuru sağlamıştır. ”Development of Modular Smart e-Textile based Solar Cover for Temporary Shelters“ konulu projemiz kapsamında Katar ile üniversite-sanayi işbirliği sağlanmıştır. Bu proje ile geleneksel güneş enerjisiyle çalışan çadırlara kıyasla, Ar-Ge merkezimiz tarafından geliştirilen akıllı çadırın katma değer sağlaması amaçlanmıştır.

CETEX CLUSTER AB 2021, ”European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange Scheme Connecting Ecosystems and Cities“ konulu dış destekli projemizde; belirli alanlarda bilgi, deneyim ve bilgi paylaşımı, bireysel veya grup halinde kapasite geliştirme, iş geliştirme, ağ oluşturma, yeni ortaklar belirleme ve iş fırsatları yaratma konusunda yeni adımlar atılmıştır.

Era-MIN Joint Call 2021 on “Raw Materials for Sustainable Development and Circular Economy“ çağrısına Reuse of Waste Stone Wool in Geotextiles/Stonewooltex konusu ile sanayi kuruluşları ile beraber üniversiteleri de içerisinde bulunduran 4 ülke ve 5 proje partneri ile işbirliği yapılmıştır. Projeye hakemler ağırlıklı olarak iyi puanlar vermiştir. “Stonewooltex” çalışmasının bilimsellik bölümü oldukça iyi değerlendirme almıştır.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, Boğaziçi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CARF)’nin “Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ulusal Eylem Planı Hazırlanması” projesinde, Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ar-Ge Merkezi’nden üç proje teknik uzmanımızla tekstil sektörü adına yer almaktan onur duymaktayız.

Akademi-sanayi işbirliklerimiz ve dış destekli projelerimizin yanı sıra halihazırda yürütmekte olduğumuz özkaynak projelerimiz ile önemli alanlarda faaliyet göstermekteyiz.

Akademi-sanayi işbirliklerimizin ve dış destekli projelerimizin yanı sıra hali hazırda yürütmekte olduğumuz özkaynak projelerimiz ile;

Tasarım ve Yeni Ürün Geliştirme
Makine ve Ekipman Geliştirme
Proses ve Teknoloji Geliştirme
Bilgi Teknolojileri Geliştirme
Sürdürülebilirlik, Çevre ve Atık Yönetimi
Enerji Verimliliği
Enerji İzleme
Yenilebilir Enerji Kullanımı
Proses Geliştirme
Yeni Ürün Geliştirme
Ürün İyileştirme konularında faaliyet göstermekteyiz.

2018 yılı itibarıyla sürdürülebilir lif elde etmek amacıyla Can Ar-Ge merkezi olarak birçok çalışmamız bulunmaktadır. Seralarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerin gövde ve meyvelerinden sürdürülebilir lif eldesi, iplik çalışmaları ve yüksek performanslı kumaş üretimi gerçekleştirilmektedir.

Teknik tekstillerin birçok alanında yer almayı amaçlayan Ar-Ge merkezimiz mobiltech ve medtech alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda; soğutucu özellik gösteren otomotiv koltuk uygulamaları üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Covid-19 pandemi süreci nedeniyle ise çalışmalarımızı medikal alanda arttırmış bulunmaktayız. Bu ürün grubunda üretimini gerçekleştirdiğimiz; yıkanabilir doğa dostu lyocell yüz maskesi, TSE K 599’a uygun olarak üretilmiş ve MEDE C-59 ile Teeby markaları olarak ticari ürüne dönüşmüştür. Yine bu alanda, sağlık çalışanları için de multifonksiyonel konfor özellikli koruyucu önlükler geliştirilmiştir.

Tekstilde farklı bir alan olarak iletken yapılar alanında çalışmalarımız bulunmaktadır. Yüksek performanslı tekstil ürünlerini geliştirmek amacıyla fonksiyonel ipliklerden, birçok ürün grubu üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir.

Sürdürülebilir ve biyobozunur özellikler kapsamında firmamız 2020 yılında PLA (polilaktik asit) ipliğinden ilk defa dış giyimlik dokuma kumaş üretmiş ve müşterilerimizin beğenisine sunmuştur.

Can Ar-Ge Merkezi olarak tüm projelerimizde gelişen teknolojiye uyum sağlamak için bilgi teknolojilerini tesisimize entegre ederek üretim takibi geliştirmeyi amaçlamaktayız. 2017’de kurulan Ar-Ge Merkezimiz 2024 yılı itibarıyla 52 özkaynak projesini başarıyla tamamlamıştır.