I AM GREEN! INNAVATOR! I AM SMART! MEDE HOME

Uzun yıllardır yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızın resmi bir kimliğe kavuşması amacı ile kurulan Can Ar-Ge Merkezi 25/05/2017 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Ar-Ge Merkezimiz Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. fabrika yerleşkesi içerisinde kurulu olup faaliyetlerini tekstil ve tarım alanlarında sürdürmektedir. Tekstil ve tarım alanlarında faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezimiz mevcut durumda özkaynak projelerini yürütmekte olup, üniversite-sanayi iş birliği ve dış destekli projelerin yürütülmesine önem vermektedir. 

Ar-Ge Proje Faaliyetleri

Can Ar-Ge merkezi yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yeni ürün geliştirme, makine ve ekipman geliştirme, proses ve teknoloji geliştirme projelerinin yanı sıra enerji verimliliği ve çevre projeleri de yürütmektedir. Bu bağlamda;

1501-TÜBİTAK TEYDEP programı kapsamında “Can Tekstil’de Temiz Üretim Uygulamaları: Can-Temizkom” adlı proje verimli üretime, çevre kirliliğinin önlenmesine ve doğal kaynak kullanımına katkı sağlanarak yapılan temiz üretim uygulamaları ile bir ürünün yaşam döngüsü boyunca hammadde temini, üretim, kullanım ve kullanım sonrası bertarafı sürecinde; kirliliğin ve atığın kaynağında önlenmesi, atık ve emisyon oluşumu ile tehlikeli kimyasal kullanımının en aza indirilmesi, su ve enerji gibi doğal kaynakların ve çevrenin korunması, aynı zamanda işletmenin maliyetlerinin de kaynak kullanımına bağlı olarak azaltılması amaçlanmış ve bu proje başarı ile tamamlanmıştır. 

Temiz üretim odaklı olan ve 5 proje partneri ile birlikte Türkiye-Romanya TÜBİTAK işbirliğinde katılım gösterdiğimiz Manunet III 1071 programı dahilindeki Çevre Temiz Üretim ve Atıksu Geri Kazanımı konulu projemiz ile “Can Tekstil’de Temiz Üretim Uygulamaları: Can-Temizkom adlı proje bir adım ileriye taşınarak atık su geri kazanımına yönelik faaliyetler yapılmıştır. 

Dış destekli projelerimize verilen önemin arttırılması ve multidisipliner çalışmaların gerçekleştirilmesi adına; Horizon 2020-MSCA-RISE programı dahilinde 11 ülke ve 16 proje partneri ile işbirliği yapılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte daha ileri taşıdığımız Smart Textiles Made of Substainable Textile Materials (SUSTEX) konulu bu projemizin %82.80’lik skoru ile Ar-Ge merkezimiz eşik üstü ödülü almaya hak kazanmıştır. 

Akademi-sanayi işbirliğine önem veren Ar-Ge merkezimiz 2556 TÜBİTAK-Katar (QNRF) arasında mevcut ikili işbirliği çerçevesinde ve 1071 programı kapsamı dahilindeki akıllı şehirler (smart cities) tematik alanında akademi-sanayi işbirliği çağrısına başvuru sağlamıştır. “Development of Modular Smart e-Textile based Solar Cover for Temporary Shelters“ konulu projemiz kapsamında Katar ile üniversite-sanayi işbirliği sağlanmıştır. Bu proje ile geleneksel güneş enerjisiyle çalışan çadırlara kıyasla; Ar-Ge merkezimiz tarafından geliştirilen akıllı çadırın katma değer sağlaması amaçlanmıştır.

Akademi-sanayi işbirliklerimizin ve dış destekli projelerimizin yanı sıra hali hazırda yürütmekte olduğumuz özkaynak projelerimiz ile; 

    Tasarım ve Yeni Ürün Geliştirme

    Makine ve Ekipman Geliştirme

    Proses ve Teknoloji Geliştirme 

    Bilgi Teknolojileri Geliştirme

    Sürdürülebilirlik, Çevre ve Atık Yönetimi

    Enerji Verimliliği

    Enerji İzleme

    Yenilebilir Enerji Kullanımı

    Proses Geliştirme

    Yeni Ürün Geliştirme

    Ürün İyileştirme konularında faaliyet göstermekteyiz. 

2021 yılı itibarıyla sürdürülebilir lif elde etmek amacıyla Can Ar-Ge merkezi olarak birçok çalışmamız bulunmaktadır. Seralarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerin gövde ve meyvelerinden sürdürülebilir lif eldesi, iplik çalışmaları ve yüksek performanslı kumaş üretimi gerçekleştirilmektedir. 

Teknik tekstillerin birçok alanında yer almayı amaçlayan Ar-Ge merkezimiz mobiltech ve medtech alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda; soğutucu özellik gösteren otomotiv koltuk uygulamaları üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Covid-19 pandemi süreci nedeniyle ise çalışmalarımızı medikal alanda arttırmış bulunmaktayız. Bu ürün grubunda üretimini gerçekleştirdiğimiz; yıkanabilir doğa dostu lyocell yüz maskesi, TSE K 599’a uygun olarak üretilmiş ve MEDE C-59 ile Teeby markaları olarak ticari ürüne dönüşmüştür. Yine bu alanda, sağlık çalışanları için de multifonksiyonel konfor özellikli koruyucu önlükler geliştirilmiştir. 

Tekstilde farklı bir alan olarak iletken yapılar alanında çalışmalarımız bulunmaktadır. Yüksek performanslı tekstil ürünlerini geliştirmek amacıyla fonksiyonel ipliklerden, birçok ürün grubu üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. 

Sürdürülebilir ve biyobozunur özellikler kapsamında firmamız ile tedarikçimiz <Korteks Mensucat A.Ş.> arasında yürütülen ve tamamlanan projemiz ile PLA (polilaktik asit) ipliğinden ilk defa dış giyimlik dokuma kumaş üretilmiş ve müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur.

Can Ar-Ge Merkezi olarak tüm projelerimizde gelişen teknolojiye uyum sağlamak için bilgi teknolojilerini tesisimize entegre ederek üretim takibi geliştirmeyi amaçlamaktayız. 2017’de kurulan Ar-Ge Merkezimiz 2021 yılı Mart ayı itibarıyla 25 tane özkaynak projesini başarıyla tamamlamıştır.